Knyt bånd mellem hest og ejer

Horse Healer Crystal- En energi der er skabt i samarbejde med mit højere selv og Elanyies højere selv.
Skrevet af Mia Sabina Dannesboe August 2017

heste portalen

Horse Healer Crystal er en kommunikations Hjerte Sten.

Når mennesket ønsker at kommunikere med Naturens riger, må de sanse den på en anden måde, end det talte sprog. Vi må som menneske, bruge vores evner på en anden måde, så vi kan finde det sted, hvor kommunikation mellem de 2 verdener, kan mødes og der kan udveksles.

Det er det denne krystal hjælper os med.
Energien er skabt i samarbejde med mit højere selv og min hest, Elanyie´s højere selv.
Energier på højt plan, som alle har bidraget til denne energi, med deres samarbejde.

En Horse Healer Crystal er med andre ord, en aktiv energi.

En Horse Healer Crystal er med andre ord, en aktiv energi, der viser en åbning mellem de 2 verdener, så man som bærer af energien, bedre kan finde hen til det sansende væsen et menneske også kan være.
Når man tager energien til sig og går med den i lommen, vil den begynde at arbejde.
Den vil arbejde på de ubalancer, man har til sig selv, og som forhindre en i, at være dette sansende væsen. Den vil sætte din energi lidt på arbejde, en tid eller måske lang tid.
Det kan være forskelligt, hvor langt vi befinder os fra denne sansende verden, hvor åbne vi er for at sanse og hvor bevidste vi er i at arbejde og bruge vores energetiske sprog.

For nogen vil det være en kraftig energi, hvis man er vant til at behandle al information via hjernen. For andre vil det være en styrkelse og fordybning i et allerede eksisterende sansende univers.
Det opmærksomme væsen sanser, via hjertets store energilinier.

Det findes ikke større.

Hjertet er vores centrale og mest vel udviklede del.

Dyrene er specialister i at være sansende direkte fra hjertet, og vi elsker og respekterer dem for det. Vi ønsker at være tæt på dyrene, for de giver os den helt rene kærlighed, hvis vi forstår at tage imod. Dyrene er hverken udspekulerede eller beregnende som mennesker kan være. Dyr har ikke det tænkende , til tider, forstyrrende ind over. De bærer den rene kærlighed uden tanke.

Horse Healer Crystal

Krystallens energi vil hjælpe os hen til dette sted, hvor vi er sansende, modtagelige og rene som dyrene er, og de vil føle sig tiltrukket af os på en helt anden og ny måde.
Når man tager stenen til sig og lader den arbejde i ens lomme, vil man sikkert opdage, at dyrene finder en meget mere interessant.
De mærker måske, at de her har en chance for at kunne kommunikere med mennesket. At der en åbning, en connect, som kan bruges.
Lad dem vise dig vejen og følg med i det der umiddelbart sker. Gå på ny opdagelse.

Så put krystallen i lommen og lad den stille og roligt arbejde derfra en tid.
Der vil den stille og roligt arbejde.

Man kan også heale med krystallens energi.

Find en plads og et rum med god tid foran dig.
Sæt dig med krystallen i hånden og bed den begynde at arbejde. Hold fokus på den en stund.
Lidt afhængig af træning, vil den begynde sit arbejde, som vil være at balancere og heale de ubalancer der ligger i, at vi kan finde hen til denne sansende tilstand.
Lad energien køre og arbejde. Den runder selv af.

Man kan gentage healingen efter en tid, hvor man synes at man trænger til et nyt skub eller en ny dybde.

I mellemtiden kan man vælge at tage den lidt op og ned af lommen og gå med i processen.
Det er energi der arbejdes i, og man skal mærke ind, hvor lidt eller hvor meget man orker være i process.

God fornøjelse med krystallen
Elanyie og Mia.

Foto: Jette N

Horse Healer Crystal

Krystallen kan købes her

Her følger en kanaliseret tekst af Nemo, da han stillede ind på Horse Healer Krystallen.
Der kom 4 korte lydfiler, som er skrevet ind her. Det er til dem, der synes det er spændende at læse kanaliseret tekst.

Kanaliseret af Nemo d. 13.6.2017

1.

Horse Healer forener de forskellige dele i et menneske eller et dyrs personlighed

Horse Healer forener de forskellige dele i et menneske eller et dyrs personlighed, på en sådan måde, at det kommer i overensstemmelse med sig selv. Man kunne kalde det en alligntment krystal, hvor følelserne og det mentale og det at være til, kommer under en hat. Det går ind og påvirker noget dybt der ligger i den struktur, der ligger i det mentale,det følelsesmæssige og også det mere spirituelle, æteriske plan kommer også ind over.
Man kan sige at stenen er en forenings sten, i mangel på bedre ord . En forening af de dele der måske ikke er helt afstemt med hinanden.
Tak

2.

Det er en aktiv sten, som går ind og virker med det samme og fremmer forståelsen blandt mennesker og dyr.

Energien er sådan set en enkelt konstruktion,men den indeholder mange forskellige dele. Delene i konstruktionen er sat sammen på en sådan måde, at den fremmer harmoni hos bærenen og de omkringliggende. Det er en aktiv sten, som går ind og virker med det samme og fremmer forståelsen blandt mennesker og dyr. Det er en udpræget kommunikations Hjertesten også. Vi ser at det vil være let at få den ind i flere forskellige sammenhænge, herunder terapi. Prykologisk terapi men også kropsudøvelse og andre former for terapi. Bevidsthedsberøring og gennem berøring. Ser også at stenen har flere potentialer, har flere potent helende kraft hvis man bærer den tæt på sig. Gerne i lommen eller på brystet. Også i andre sammenhænge kan den bruges. Optimere et rum, hvis man beder om det, eller et hus. Fremhæver samhørigheden i det at fremme kommunikationen, hvis folk er uvenlige.
Vi kan se mange anvendelses muligheder,.
Stenen er kvarts krystal, en bjergkrystal. Stenens renhen gør og at man kan opnå en renere kommunikation. Horse Healer kan hjælpe folk med heste. At have denne sten på sig kan bedre kommunikationen så der ikke kommer konflikter. Og man hjælper hesten med at forstå at der kan skabes en forbindelse.
Hestefænger sten kunne man sige. Hestene bliver mere opmærksomme og glade for dem der bærer stenen. I såfremt den der bærer stenen har arbejdet med stenen og dens energi.
Den kan knytte bånd mellem hest og ejer.

3.

Energien aktiverer det der er i alle mennesker, som danner grundlaget for at kommunikere med naturen.

Det ligger i den 12 DNA spiral som er udgangspunktet for kommunikation. Både med andre verdener men også med naturen, for naturen er i sin essens også en anden verden.Menneskene er jo ikke af denne verden, men alligevel så er de det.
På den måde skaber det en dimensions portal, som går ind og laver denne knytning mellem os mennesker og naturen. Det er på en måde en indgangsportal til mange andre verdener, og det finder man ud af, når man kommer i tæt kontakt med naturen.
Det er starten. Ikke endemålet men starten på genforening med det galaktiske folk. Esassani og andre som kommer ind over den pakke. Det er starten på noget rigtig fantastisk. Tak

4.

Stenen er ikke en portal i sig selv, men energien er, sammen med stenen.

Stenen er som sådan ikke en indgangsportal til det multidimensionelle, men sammenknytningen er .Og den gør, for os der bruger stenen, at se verden fra et nyt perspektiv. Det er således også en matrix krystal. Det betyder at den stille og roligt laver ens verdensbillede om, i en anden retning end det der er øjensynligt for mange.
Når man får kontakten til naturen og det multidimensionelle gennem krystallen, bevirker det at man får et andet verdenssyn. På den måde bliver det en sinds ændrende oplevelse at bruge denne krystal. Man kommer i kontakt med det multidimensionelle væsen man selv er, og som naturen er, og som er blevet gemt godt og grundigt væk gennem årene.