Bier & FlowHive   

I vinteren 2015 bestilte jeg,sammen med rigtig mange andre, et FlowHive bistade fra Austalien.

Jeg havde ikke kendskab til at holde bier, men sprang ud i det og tænkte det måtte kunne læres. Ideen med

at tappe direkte fra stadet uden at skulle åbne det, fascinerede mig meget, og fascinationen af dette nye koncept fik mig til at bestille et stade. Det dukkede op til sæsonen forår 2016, og jeg måtte på kursus i at holde bier.

Samme forår købte jeg min første bi familie, og fik travlt med at indhente viden om bier, det at holde bier og i det hele taget omgangen og års rytmen med bier.

Sikken rejse.

Jeg skulle ikke have bier ret længe før jeg havde lyst til at have dem på min egen måde, men traditionerne for biavl er stærk og min erfaring lig nul, så det måtte blive en kombination. Langsomt fandt jeg min egen vej i det, da jeg kunne mærke en stor ulyst ved at forstyrre bifamilien for meget. Jeg forfinede min måde at observere dem på, lytte til dem på og registrere ændringer i opførsel og lyde. På denne matrikel står de i forhaven og vi ser dem dagligt mange gange, så det er nemt at have et øje på dem og fornemme deres ve og vel.

Der er flere steder jeg må gå andre veje end den traditionelle.

Den ene er, at jeg beholder alle bier i boet, da jeg tænker begge køn har en berettigelse i balancen af bistadet. Dronerne er han bierne, og jeg føler ikke, de skal fravælges deres ret til at være i boet.

Det andet jeg ikke kan forlige mig med, er behandlingen med gift, for den snyltende varroa mide. Den er desværre blevet et problem i landet og kan efter få år, skabe store problemer for et bistade. Der kendes ikke mange alternativer til bekæmpelse i mere naturlig retning, men jeg afprøver i øjeblikket noget helt nyt.

Ideen kom for at hjælpe bierne til en mere stressfri hverdag, og da jeg arbejder med energi, blev det min måde at arbejde på, og finde en anden type løsning på.

Jeg satte mig for at kode en krystal med energier af forskellig karakter, som skulle bremse miden i at brede sig i biboet.

Energien blev til i foråret 2017 i samarbejde med Biernes Gudinde og Biernes Deva. Krystallen supplerer nu mine bistader med hjælp supleret med den mere harmløse thymolbehandling, som er et timianprodukt.

Det er meget spændende om det lykkedes. Jeg vil arbejde videre på ideen og finde flere end mig, der har lyst til at afprøve denne måde at støtte behandlingen på.

Krystallen hedder Free Bee Crystal

Det er en krystal, der holder forskellige frekvenser som den afgiver.

Jeg har sammensat disse frekvenser for at holde varroamiden stangen fra bierne.

Faktisk et ret avanceret stykke energi arbejde, hvor jeg lægger energi frekvenser ind som krystallen vil afgive, da jeg koder den. Denne krystal er skabt i samarbejde med Biernes Deva, biernes Gudinde og mine personlige hjælpere, for at sikre at frekvenserne er ok for bierne at være i.

Krystallen ligger nemlig i stadet så bierne skal leve med frekvenserne i dagligdagen. Ikke kun i perioder.

De frekvenser jeg har lagt ind i den, og som strømmer fra den, er bl.a.

  • Biernes Gudindes aspekt,som er med for at krystallen kan arbejde i mange forskellige stader med mange type Dronninger. De er langt fra ens.
  • En bestemt energi, som hjælper med at balancere bi familien. Fremme selve boets balance, så den bliver stærk, velfungerende, stærk og vital.
  • En talkode i frekvens, som er kendt for behandling af Varroa.
  • En tilførsel af frekvenser som  hæmmer midens vækst.
  • og ikke mindst en energi, som hjælper bierne til at huske deres egen måde at bekæmpe snyltere og indtrængere på. En hjælp til at de finder tilbage til deres egne metoder og deres egen balance. Finde tilbage til deres ur bi kunne man måske sige.

Jeg spørger Biernes Gudinde – om denne krystal vil virke for dem.

Vær hilset du, siger hun.

Ja, det er en kærkommen hjælp. En uovertruffen ide.

Jeg glædes og jeg mindes, fortsætter hun. Jeg erindrer andre tider, uden denne type støj.

Velkommen mit barn, siger hun. Til disse riger, sandhedens riger.

Hvor viden flyder som honning fra en uendelig kilde af visdom.

Jeg takker dig og glædes.

I ydmyghed

Bee on.  Bee sharp.  Bee well.

I taknemlighed og glæde. Af hjertet.

Tak

Biernes Gudinde takker af og forsvinder i energien.

Jeg er ikke sikker på hendes ord, men prøver skrive dem ned. Fornemmer hende tydeligt og fornemmer et ophøjet væsen med en meget smuk energi.

Har en utrolig lyst til at være i hendes nærhed. At hjælpe hende og hjælpe hendes mange bistader.

Jeg håber Krystallen vil fungere så biboet kan leve og være uden de store forstyrelser og uden de store plager.

Det er hensigten med selve skabelsen af denne krystal. Den er nu sammensat, skabt og downloadet.

Flow Hive Beekeeper.

Et flowhive stade er anderledes end andre typer bistader, da selve honningdelen er lavet anderledes.

Bierne lægger deres

honning øverst i boet i formstøbte rammer, som

kan tømmes løbende når de bliver fyldt op med honning.

Nedenunder bor bifamilien med yngel, pollen tavler og også honning tavler, men dronningen kan ikke komme op i den øverste del, så den er kun forbeholdt honning og honningbier. Når rammerne er forsejlede og man kan se de er fyldt med honning, kan de tømmes. Man tømmer en ramme af gangen ved at forskubbe cellerne fra hinanden med en specialnøgle, så honningen kan løbe ned og ud på bagsiden af stadet. Det forstyrrer ikke bierne og man kan tappe honningen på bagsiden af boet mens bierne er aktive på forsiden af boet. Det er meget fascinerende . Så lukker man cellerne igen, og bierne kan arbejde videre med at fylde honningen i rammerne.

Free Bee Crystal

Krystallen kan købes her.

Free Bee Crystal er en hjælp til bifamilien. At hjælpe bierne på denne måde er nok ikke set før, men jeg har læst om frekvensmaskiner og fået inspiration fra noter der skriver om talkoder til bierne. Da jeg koder frekvenser i krystaller, er det nærliggende for mig at kode frekvenser til hjælp til bistadet.

Jeg vil afprøve og udvikle ideen selv, og lede efter andre, der vil hjælpe mig med at afprøve ideen også.

Kun på den måde kan den udvikles og testes af.

Måske skal energien  til rettes efterhånden.

Nu er den skabt, så her på matriklen afprøves den i 3 stader på grunden.

I samarbejde med 3 meget smukke Dronninger