Metatron

Ny struktur dannelse

Kanalisering

Af Mia Sabina Dannesboe

15.1.2019

Metatron: Struktur dannelse

 


Metatron:

Vær Hilset. Jeg er Metatron.

Jeg kommer i dag for at formidle en helt ny viden, som mennesker på jorden har brug for at kunne tilegne sig i denne opstignings tid.

Det er en allignment med de universelle linjer, som jeg gerne vil formidle noget om i dag, og denne allignment og manifestation af linjeføringer, som kan hjælpe menneskeheden med at styrke deres egen energi struktur. Det er vigtigt at energi strukturen stemmer overens med den udvikling der er, og det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem universets linjer og menneskets struktur.

Det er vigtigt at de poler vi eksisterer imellem svarer overens med de universelle linjer.

Jeg vil formidle om denne meget grundlæggende og menings givende struktur dannelse.

 

Når tiderne skifter, har mennesket brug for at tilpasse sig de universelle strømninger, så vi derigennem kan udveksle og respondere frekvenser, som er til gavn for begge parter. Det er ikke ny viden, men der ligger alligevel en misforståelse i flere af de skrifter der findes på jorden i dag. Vi skal som udgangspunkt, selv tilegne os den energi struktur som er mest hensigtsmæssig, i forhold til sameksistensen til de universelle linjer. Når de to poler, menneskets og universets, er ensrettende til hinandens sprogbrug, kører kommunikationen meget lettere og vi får hjælp på en helt anderledes og mere effektiv måde.

 

Struktur dannelse er et begreb som dækker den forhøjnelse eller forfinelse i menneskets egen struktur, som gør den på linje med de universelle strømninger. Når vi som individer tilegner os denne struktur, får vi dermed fri adgang til alle linjerne. Det er en fordel for vores ve og vel, og vores helse og fysik, at vi kan lade universelle strømme nå uhindret til vores kroppe, vores celler og vores dna.

 

Når vi arbejder fremme i nye tiltag, må vi indstille os på ændringer i os selv. Det er nødvendigt for at kunne respondere frit. Hvis vi ikke respondere frit, hænger vi fast i gamle overbevisninger eller gamle mønstre, som for længst har udtjent deres virke. Når vi strammer op og tilegner os den nye struktur dannelse, vil vi opleve et mere frit og connected energisystem, som responderer hurtigt og uhindret med de universelle linjer.

Jeg kalder det linjer, eller strømme i mange retninger.

 

Mærk og fornem energiens struktur i dette skriv, og stil evt. dig selv spørgsmålet:

Hvor langt eller hvor tæt er mit system på denne nye frekvens struktur?

Det kan give en åbning til en ny indsigt, når vi søger viden og indsigt via vores sanser.

Mange mennesker leder instinktivt efter de dele, som på en eller anden måde gør dem hele.

“Hele” er næsten altid forbundet med overensstemmelse med universets store linjer.

En enhed af samhørighed og enhed af fælleshed.

Mærk og registrer hvordan denne tekst responderer med dig og dit system, og lad det være en oplevelse, og bibringe dine sanser ny indsigt.

 

Det er nødvendigt at vi kigger videre frem og ikke bladrer i det kendte.

At række frem til det nye er altid forbundet med lidt usikkerhed og vaklen. Mærk i dit inderste om det responderer med den du er, og gå med hvis det føles rigtigt. Det er vigtigt at vi vandrer lidt af nye stier. Vi må tilegne os ny og anderledes viden. Det er ikke farligt men en smule ukendt. Og alligevel ikke ukendt. Du kan kende og genkende følelsen af enhed og fælleshed i dit inderste. Det er din guideline til din videre rejse. Jeg følger dig gerne på disse nye stier og du kan bede mig om at hjælpe med at tilegne dig denne nye energi struktur, så du stille og roligt begynder din egen rejse.

Jeg vil sammen med denne samarbejdspartner (denne kanal), formidle nogle af disse nye tiltag om nye strukturdannelser. Det er spændende at få mulighed for at være med helt fremme.

Jeg takker fra min side og jeg takker og ønsker alle en god rejse ind i disse ny vundne og stærke tiltag.

 

Med dette link kommer der en smagsprøve på denne energi. Den bliver lagt ind her i teksten som et energi link.

(Det er et universelt link, så du linker ud i universet via dette link)

 

 

Metatron fortsat:

Jeg formidler og tegner her sammen med Mia Sabina. Vi udgør et fælles hele, når vi connecter i disse nye strukturformer og energier, for at manifestere og gengive universelle nøgler og connects til denne nye struktur dannelse. En ny vidensformidling og ny sjælsportal.

Når dette er sagt skal energien blot indtages med et stænk humor.

Når dette er formidlet kan energien finde hen de steder hvor den har brug for at fylde ud og forme til. Det er stærke og vedkommende nye konstruerede former, med et stænk af kosmisk humor, som vil bibringe mennesket lethed og dybde, fylde og mangfoldighed til dem der vælger at tage imod.

Du kan blot åbne dig for dette spor til universel opbygning og struktur. Denne tekst i dag er en slags nøgle/link, fra de mere kendte strukturformer til de nyere.

Den leveres med universel lov om tiltrækning og manifestation år 2019.

Gennem denne nøgle, portal eller link kan du få adgang til nye og mere forfinede dele af disse strømninger eller disse manifestationer. Sid blot i dem og nyd energiens manifesterende og fyldestgørende kraft. Det er formidling af viden, indsigt og manifestation på en og samme tid.

 

Værsgo og træd med ind på denne rejse.

Mia Sabina og Metatron

 


 

 

 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar