Det Nye Paradigme

– og de forskellige kodede krystaller, som kan hjælpe dig ind til disse højere dimensioner. De har hver deres speciale og fokus.

Jeg har gennem mange år arbejdet med at kode krystaller, og det er blevet mere og mere avanceret, som årene skred frem.

De første krystaller holdt en enkelt energi, som man kunne nyde at få implementeret i sin egen energi struktur.

Senere blev de mere avangerede og blev balancerende og arbejdede som healings pads. Et samarbejde i Nemina Crystals kreerede mange forskellige healings pads.

Da Elanyie, min lille hest kom ind i mit liv, blev kontakten til Naturens rige en naturlig del af vores hverdag.

Alvaron, en meget vis Kerub, lærte mig at kode Refill energier, og ReBalance krystaller med forskellige intentioner. Vi blev guidet til at kreere flere fine sæt, som stadig er aktuelle og nyttige.

Senere kom Narran og Bardjan på banen. Begge guider fra Skoven og jeg blev taget i lære af gamle Ur Druider, som oplærte mig i de gamle visdomme. Læs mere