Trinitye

Trinitye Flow Sessions

Fjern sessions fra kl. 19.00 til 20.00 hver tredje onsdag

Datoer på Trinitye flow Sessions FB side

Tilmelding til fjern session via FB siden :

Trinitye flow Session eller

Mail: bibof@mail.dk

Betaling til Mia Sabina Dannesboe. Canaiya 864006

Begiv FB siden. Link herunder

Skabelsen af et nyt healings koncept.

Det første spadestik 🙂

Marts 2018.

Det er messetid. Sidste dag.

Folk er trætte og publikum begynder at tage hjem.

Tager en rundtur til de andre standholdere for at få tiden til at gå.

Lander i en stand med 2 trætte “sand” damer, jeg har krydset veje med, flere gange på denne messe. Kender dem ikke som sådan.

Står med en øm skulder, der brækkede forrige uge. Birgit kigger på den og tilbyder sin hjælp. Mit system giver efter for healing. Er øm og træt.

Og så sker der noget !

En energi rejser sig imellem os. Gør opmærksom på sig selv.

Det føles som en gammel dame, der skubber rundt med os.

Gitte sidder ned og hviler ben, men hun genes op og stå. Vi skal samles.

En usynlig kraft skubber os sammen.

Af en ældre kvinde vi ikke kender. Ikke hvad vi ved af i hvert fald. Vi kender ikke hinanden på den måde, så det er lidt mærkelig situation at være i, men vi giver efter for dette ihærdige og målsatte væsen, som bestemt har sin helt egen dagsorden.

Da vi står overfor hinanden i en ligebenet trekant udløses energien.

Den kommer som et kraftigt udladning, ned igennem vores lille kreds, ned i jorden og op igen. Efterlader os med åbne ansigter og spørgende blikke i en fontæne af energi.

Hvad skete der?

Hvem er hun?

Hvad var det for en energi?

En kraftig kraftig energiudladning vi knap når at følge, efterlader os i en helt ny sammensat enhed. Men enhed af hvad? Vi er forvirrede og lidt opstemte. Hvad skete der?

Vi udvekslede mail adresser. Måtte ligesom gøre noget.

Messen skal snart lukke. Vi skal pakke sammen.

Vi må finde indsigt. Finde ud af hvad der skete, og hvem hun er og hvad hun vil os.

Vi tog alle hjem med en særlig forventning til fremtiden.

Hvad ville den bringe?

Hvem var denne ældre vise dame fra den åndelige verden?

Hvad ville hun med os?

Og kender vi hende ?

Og kender vi hinanden uden at vide det?

Der var flere spørgsmål end svar. Det rumsterede godt rundt, og der kom kun spredte indsigter.

Vi fik sat et møde i kalenderen kort tid efter.

På de første møder guides vi til at forstå hvad vi kan i fællesskab,og vi afprøver enegien i fællesskab og hver for sig.

Finder lidt dybere indsigt i denne kanalisering senere i forløbet:

Den nye Healings energi.

Kanaliseret af Mia Sabina Dannesboe

D. 26.9.2018

Spørger til den energi jeg skaber og arbejder med sammen med Birgit og Gitte.

Shenyia: Jeg er kommet for at fortælle om de muligheder der foreligger med dette energi rum. Dette energipotentiale og nytænkende initiativ et meget spændende og velkomment tiltag som vækker beundring og glæde. Energien er i sig selv en sammensat størrelse af flere typer af aspekter som kommer fra forskellige stjerne systemer. Plejade energier, Lyra energier og Orion energier sammensat og forenklet i sin energi struktur som strenge på et instrument der skal spilles i samklang samtidigt, og når denne energi holdes, kan individet selv reetablere dele og helheder af skjult eller glemt visdom.

Det er et meget fint stemt instrument skabt i samklang med hinanden. I fik skabt jeres instrument forleden dag og nu skal i bare lære at spille på det og bruge det rigtigt. Det skal først  findes frem og tændes før i kan spille på det. Det gør i ved at mødes og sætte jer med samme intention. Når i derefter holde rummet med energien kan melodien begynde at spille og finde disharmoniske strenge som trænger til at blive stemt. Når strengene bliver stemt via instrumentet kan helhed forfines og fin stemmes til de aller højeste aspekter af et selv. Logos planet er et guds plan hvor denne energisamstemthed findes. Ved hjælp af intention og fin stemning kan individet, som er i energien, rummet eller cirklen få recom pli cenmeteret sin dna og sine lys fotoniske frekvenser.

Forestil jer at lyset finder ind til de ustemte strenge og lægger sig op af dem. Det vil medføre en udligning af krystallinsk og åndelig symbiosi som udligner kraft og materie til lys kompleksitet.

Shenyia.

Marts 2019. ( Året efter )

Det er nu et år siden, at vi blev ført sammen.

Vi har mødtes med jævne mellemrum siden, og vi undervises fra gang til gang i en ny healing teknologi af en ældre kær, ihærdig og meget bestemt dame. Hun har en ny dagsorden til hver gang vi mødes, og vi gør os umage for at følge hendes guidninger.

Vi får indsigt, udvikler konceptet, dygtiggøre os, får hjælp selv, forstærker healings feltet, køber krystaller til at hjælpe os med at holde energien, får mere indsigt, beslutter at afprøve healingsformen på en større gruppe. Vi må have feedback på dette healings rum med denne vidtrækkende energi.

Vi inviterer 9 mennesker til at afprøve vores healingsenergi efter et vellykket forsøg på en større gruppe.

Vi har nu kørt 2 x 3 gange healingsmeditation med 2 grupper, som giver feedback fra gang til gang.

Det er en anderledes måde at arbejde på, da energien sættes til rådighed for dem der er med, og man selv komponerer og tilrettelægger sit eget healingsforløb.

Deltagerne guides til forskellige måder at arbejde på, og det er så op til den enkelte, hvad der er mest brug for at arbejde med.

Det kan være en fysisk problematik, en psykisk, en mental, en åndelig, en relation mm. Det er kun fantasien der sætter grænsen her, og feedbacken fra de forskellige deltagere giver god inspiration til de øvrige deltagere.

Sikken rejse dette første år. Sikken udvikling og udfordring.

Sikken fantasisk energi.

Så kærlig. Så stærk. Så nænsom. Så dyb. Så hurtig. Så effektiv. Så spændende. Så altid imødekommende. Så nærværende.

År 2023

Vi kører stadig vores healings sessions hver 3. uge, men desværre uden Gitte.

Vi mistede hende for nogle år tilbage og vidste ikke om vi overhovedet kunne fortsætte.

Efter en kortere pause, besluttede vi at mødes igen for at se hvad der ville ske.

Skulle vi lukke ned eller …..

Det blev eller.

Vi blev guidet i hvordan vi med en ny tredje makker, kan holde energien til vores rum.

Vores tredje makker er ikke synlig i vores verden, men meget sanselig. Vi kalder hende Gwen og hun gør ting mulige med sit kærlige nærværd.

Hun har sin helt egen plads i vores cirkel, og er blevet en stabil og fantastisk samarbejdspartner.

Det er et rum i evig forandring, og vi undervises stadig i dens mange muligheder.

Det er meget spændende og givende.

Kærlige tanker fra

Birgit Boye Friss & Mia Sabina Dannesboe